BREKKEVEIEN

Illustrasjon: Oxivisuals
Arkitekt
Bas Arkitekter
Byggherre
OBOS
Lokasjon
ÅS
Funksjon
Bolig
Status
Planlagt byggestart 2021

Bildegalleri

Om Brekkeveien

Prosjektet «Brekketunet» består av 5 boligblokker plassert rundt et felles tun med møte- og lekeplass. Under bebyggelsen og terreng ligger et felles parkeringsanlegg.

Parkeringsanlegget har innkjøring fra Brekkeveien i nordøst. Mellom husene etableres mangfoldige og varierte uterom både for lek og opphold. Mellom feltene etableres det gatetun.

Hus A og B er bygg med midtkorridor og leiligheter som både er ensidige og tosidig belyste. Hus C og E er lamellbebyggelse med variasjon over leilighetsstørrelse og kvaliteter. I bygg A er det et fellesområde som kan benyttes av beboere, enten som gjesterom eller lokaler for selskapeligheter og sammenkomster.

Prosjektet har en målsetting om Breeam sertifisering very good. Dette understreker byggherrens ønske om et solid, bærekraftig og fremtidsrettet prosjekt.

Med variasjon i høyder i tråd med reguleringens høyderammer og med sprang og materialeskift mener vi prosjektet oppnår variasjon og fleksibilitet, samtidig som det tilrettelegger for arealeffektive løsninger og gode bokvaliteter.

På bygg A, B og C etableres det også felles takterasser.