Kontor og næring


BORG HAVN

Arkitekt
Arne Bergdal
Waqas Afzal
Byggherre
Borg havn
Lokasjon
Fredrikstad
Funksjon
Havnelager og kontor
Status
Ferdigstilles 2016

Bildegalleri

Om BORG HAVN

Bygningen skal fungere slik at det foregår omlasting fra båt til bil og mortsatt og varene som skal videredistribueres sorteres inne i bygningen. Bygningen har en grunnflate på ca 10 700 m2 og en lengde mot kaifront på 89 m og en bybde på 120 m.
I tillegg til selve omlastingsdelen i lageret skal det også etableres et høylager for langtidslagring av varer og en kontordel på ca 500 m2. Nor-Lines bygningen er på mange måter et pilotprosjekt fordi det skal oppføres med bæresystem i tre og det er i tillegg lagt vekt på den estetiske utformingen av bygningen. I selve lagerdelen ( 7000 m2) er bæresystemet bygget opp med et stolpe/ dragere og sammenbygde takstoler. I kontordelen er det bærende massivtre- elementer i yttervegger. Etasjeskille i kontordelen er også i massivtre.

Selv om bygget ligger i et tradisjonelt havneomrde er det lagt stor vekt på den estetiske utformingen. Fasaden ligger eksponert ut mot Vesterelva og innseilingen til Fredrikstad og i tillegg er det godt synlig fra et boligområde å på motsatt side av elva. På grunn av de store dimensjonen er det valgt å bryte opp volumet i flere enheter for visuelt å dempe størrelsen på bygningen. De forskjellige volumene har en blanding av saltak og pulttak hvor gavlene vender ut mot elva. De forskjellige volumene får også forskjellig overflate/ farge for ytterligere å skille de forskjellige volumene fra hverandre.

Det er fra Borg havn IKS ønske om å oppføre en bygning som visuelt skiller seg ut sett fra elvesiden ,også om kvelden hvor lyssetting vil bli et tema for å fremme bygningens karakter.