Bohus/Coop Årvoll

Arkitekt
BAS Arkitekter
Byggherre
Coop Norge Eiendom
Lokasjon
Årvoll
Funksjon
forretning/kontor/industri
Status
Ferdigstillt 2018

Bildegalleri

Om bohus/Coop på årvoll

Prosjektet består av to hovedbygninger. Ett bygg planlagt som byggevarehus. Det andre bygget er planlagt til bruk for møbelforretning. Den planlagte bruken ansees å være i tråd med reguleringsplanens bestemmelser.

Det fremkommer ikke noen høydebestemmelser i reguleringsplanen. Det er derfor plan og bygningslovens generelle høydebestemmelser som er lagt til grunn med mønehøyde på 9 meter og en gesimshøyde på 8 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

 

 

Bygg planlagt som møbelforretning har en generell gesimshøyde på 7,4 meter over planert terreng. Ved inngangsparti og ved varemottak i sørvest er gesimshøyde 8,0 meter over planert terreng.

Bygningsmassen er tiltenkt et enkelt og rolig uttrykk, hvor inngangspartier markeres for å gi en enkel lesbarhet.