BERGERVEIEN – MULIGHETSSTUDIE

Arkitekt
Simonett Lange Halvorsen
Byggherre
Dahle Eiendom Holding AS
Lokasjon
Fredrikstad
Funksjon
Mulighetsstudie
Status
Innspill til arealplan vår 2018

Bildegalleri

Om MULIGHETSSTUDIE i BERGERVEIEN

Mulighetsstudien for Bergerveien 15 er utført for Dahle Eiendom Holding AS, og fungerte som innspill til Fredrikstad kommunes arbeid med revidering av arealplanen.

Bergerveien 15 er i gjeldende arealplan avsatt til LNF, og Dahle Holding AS ønsker å utvikle området til boligutbygging.

For å gi kommunen et godt kunnskapsgrunnlag til å vurdere Dahles innspill om formålsendring ble det her utarbeidet et mulighetsstudie i to deler. Del 1 viser forslag til hvordan en utvikling av Bergerveien kan bidra til utvikling av et attraktivt boligområde. Del 2 viser kartlegging og analyser som ligger til grunn for anbefalingene om hvordan området best kan utnyttes. Du kan se dokumentene i sin helhet ved å laste ned prosjektet.

Mulighetsstudien foreslår at Bergerveien 15 på Manstad bør utvikles til et grønt bomiljø, der myke trafikanter, lek- og møteplasser er i fokus. Området bør tilby bilfrie boligområder, variert bebyggelse tilpasset terreng og brukergrupper. Det anbefales og bevare gammel skog på høydedragene og heller utvikle arealeffektiv bebyggelse på flatene.