BATTERIVEIEN 8

Arkitekt
Kjell Christian Thorsen
Byggherre
Laurentiu Calenciuc
Lokasjon
Sarpsborg
Funksjon
Enebolig
Status
Ferdigstilt 2013

Bildegalleri

Om ENEBOLIGen I BATTERIVEIEN 8

Tomten ligger i et etablert boligområde, men har trolig på grunn av geometri og en litt inneklemt plassering ikke tidligere blitt utbygd. Området for øvrig kan ikke sies å være preget av noen bestemt bygningstypologi. Snarere er eksisterende bygningsmasses volumoppbygging og karakter svært variert. Også i skala varierer området fra 1 etasjes saltaksvolumer med varierende bikropper til 4 etasjers blokkbebyggelse med karakteristisk kubisk karakter.

Tiltakshaver ønsket å oppføre en enebolig med som er tilpasset bygningsmiljøet i nærområdet, men som samtidig har et  tidsriktig preg. Det var også ønske om å få tak i en begrenset utsikt mot Glomma i øst.

Boligbygget er plassert i forskriftsmessig avstand fra nabogrenser, og plasseringen følger tomtens lengderetning øst/vest. Tomten er fallende mot øst, noe som har gitt mulighet for en underetasje med sekundærleilighet i denne delen.

Boligen har ett hovedvolum i to etasjer med pulttak, samt addert volum mot syd i en etasje med flatt tak. Høydeforskjellen er utnyttet til å anlegge takterrasse på volumet mot syd.