BATTERIVEIEN 10

Arkitekt
Tone Krage Thorsen
Byggherre
Arild Vestby og Kristin Mortensen Vestby
Lokasjon
Sarpsborg
Funksjon
Bolig
Status
Ferdigstilt 2014

Bildegalleri

Om ENEBOLIGen I BATTERIVEIEN 10

Tomten ligger i et etablert eneboligområde, men området kan ikke sies å være preget av noen bestemt bygningstypologi. Snarere er eksisterende bygningsmasses volumoppbygging og karakter svært variert. Også i skala varierer området fra 1 etasjes saltaksvolumer med varierende påbygg til 4 etasjers blokkbebyggelse med en karakteristisk kubisk karakter. Tomten ligger høyt og fritt og har en fantastisk utsikt utover Glengshølen.

Tiltakshavers ønsket å oppføre en enebolig med tilliggende garasje som er tilpasset bygningsmiljøet i nærområdet, men som samtidig har et  tidsriktig preg.

Boligen plasseres på tomtens naturlige ”platå” på den nord-vestlige delen av tomten, og følger kotenes retning slik at terrenginngrep på tomten blir så små som mulig.

Boligen har tre etasjer. Første plan vil delvis være nede i terreng, plan to ligger opp til eksisterende kotehøyde på eksisterende terrengnivå. Plan en og plan to fremstår som ett murvolum som vokser opp av terrenget, og er knyttet sammen med uteplass og garasje.

Plan 3 er ett panelkledd volum, plassert på tvers av de to underliggende etasjene, delvis utkraget både mot nord-øst og syd-øst. Fra 3. etg er det utgang til takterrasser på både nord-øst og syd-vest siden av huset.

Mellom garasjen mot syd-vest og boligen plasseres en uteplass som krager ut mellom garasjen og boligen. Dette gir bygningsmassen en sammenhengende struktur, men bryter samtidig opp volumene slik at skalaen på boligen tilpasses bebyggelsen i området.