ADKOMSTSENTER UNGER FABRIKKER

Arkitekt
Trine Mathea Skjeltorp
Byggherre
Unger fabrikker AS
Lokasjon
Fredrikstad
Funksjon
Industri/næring/kontor
Status
Rammegodkjent 2021

Bildegalleri

Om ADKOMST- OG GARDEROBEBYGG FOR UNGER FABRIKKER

Det nye adkomst -og garderobebygget på Unger Fabrikker oppføres på samme plass gir en sikrere, tilrettelagt og universelt utformet adkomstsituasjonfor både ansatte og besøkende til U nger fabrikker, og inneholder adkomst- og møtelokaler, garderobeanlegg for alle ansatte og en kontor/administrasjonsavdeling. En viktig funksjon ved bygget er å skape en oversiktlig og sikker situasjon for adkomstregistrering, HMS- og sikkerhetsinformasjon for alle som skal inn på fabrikkområdet.

Bygningen oppføres på samme sted som det gamle svovellageret til fabrikken lå. Den eldre bygningsmassen fjernes i sin helhet, og det nye bygget får en åpen og publikumsvennlig fasade som henvender seg ut mot Narntegata/Glommastien.

Bygget er rasjonelt utformet, med fibersementkledning tilpasset den øvrige industribebyggelsen. Da bygget ligger tett på øvrige konstruksjoner og tekniske installasjoner på fabrikkområdet er det valgt vedlikeholdsvennlige fasadematerialer og farger. Publikums- og adkomstarealene som ligger på første plan ut mot glommastien er fargesatt i en rødtone tilpasset den øvrige tegl- og platekledningen på området.