Åstorget

Arkitekt
Arne Bergdal
Byggherre
Åstorget bolig AS
Lokasjon
Ås
Funksjon
Bolig
Status
Ferdigstilt 2017

Bildegalleri

Om åstorget

Prosjektet ligger sentralt plasser ved torget i Ås sentrum og med kort vei til jernbanestasjonen og de forskjellige undervisningsstedene til Universitetet i Ås.

Blokkene ligger tett på hovedveien gjennom Ås, men er støyskjermet ved at sportsbodene er lagt mellom vei og bebyggelsen.

Prosjektet er delt i tre byggetrinn. De tre blokkene har felles p- kjeller og gode uteareal mellom blokkene. 

Første byggetrinn ligger vridd 90 gr. På de to siste byggetrinnene.  Estetisk er de knyttet sammen med et enhetlig fasadeuttrykk i form og materialvalg av tegl og trekledning og glassrekkverk.  De har likevel forskjellig uttrykk ved at det er valgt varianter av tegltyper og kledningsfarger og h¯ydene er innbyrdes forskjellig.

Bygningen står også godt til nabobebyggelsen som i den senere tid er fornyet og har fått påbygg slik at høydene for bebyggelsen mot torget harmonerer.