Arnstein Arneberg-prisen 2016 gikk til BAS arkitekter!

BAS arkitekter vant Arnstein Arneberg-prisen for vårt arbeid med studentboligene på Remmen i Halden. Blant mange flotte nominerte prosjekter er vi stolte av å bli plukket ut og få tildelt Østfold Arkitektforenings pris for fremragende arkitektur.

Vi vil takke Juryen for deres annerkjennelse av vårt arbeid med å skape gode rom og spennende arkitektur for studentene.

Og vi ønsker å takke for en godt samarbeid med Student samskipnaden i Østfold, iTRE og Entreprenør Ove Skaar.

Les mer og se fler bilder av prosjektet vårt her !

Se nyhetsartikkel fra Halden Arbiderblad her .

 

Arnstein Arneberg-prisen 2016 tildeles BAS arkitekter for Remmen studentboliger i Halden.

Studentboligene som ligger i nærmeste nabo til Høyskolen i Østfold, og erstatter en del av det tidligere spredte hybeltilbudet inne i byen. En hovedintensjon har vært å gi de 354 studentene som skal bo her en god ramme for et samlet sosialt fellesskap i nærheten av høgskolens campus.

Boligene er fordelt på fire nye blokker, to med kollektivløsninger med felleskjøkken, og to med hybler med eget kjøkken. De fire blokkene ligger i vifteformasjon rundt en eksisterende skogkledt kolle, og skjermer et felles uterom med grillplass, som også er ankomststedet for gående fra campus. Blokkene er bygget i bærende massivtre, fundamentert på fjell med plasstøpte betongkonstruksjoner. Prosjektet er bygget etter passivhusstandard, og med full universell tilgjengelighet, inkludert uterommene. Prosjektet omfatter også fasaderehabilitering av to mindre, eksisterende 1,5 etasjes hybelhus på tomten, som rammer inn fellesplassen.

Plasseringen av de enkle blokkene på tomten, sammen med det velkomponerte landskapsanlegget, former en naturlig og imøtekommende samlingssted når man kommer fra høgskolen, innrammet av høye trær på to sider, som demper inntrykket av de fem-etasjes blokkene. Den utvendige fargebruken er livlig uten å være påtrengende, og balanseres fint av store flater kledd med grånende malmfuru. Inne kommer massivtreet til sin rett i et behagelig og svært lite institusjonspreget interiør, særlig i kollektivblokkenes fellesrom, som er oversiktlige og praktiske, med oppholdssonene naturlig samlet ved de store vinduene med utsikt mot naboene eller mot skogen. Inne på de enkelte hyblene bidrar den usedvanlig sjenerøse takhøyden (2,78m) og vinduene, som går fra gulv til tak, til at de små hyblene får kvaliteter som dessverre at for sjeldent prioriteres i boligprosjekter i dag. Prosjektet har et tydelig og gjennomført hovedgrep, og en liketil og ukunstlet variasjon ut fra det naturlige konstruktive og materialmessige utgangspunket.

Årets Jury besto av Ingerid Helsing Almaas, Amund Gulden og Leif D Houck.